Nasjonalbiblioteket
  Forsiden forsiden     Info info     Meninger og ønsker søk i arkivet     Fotografer fotografer     Eiere eiere

Forsiden


Eier: Bohusläns museum.

Søk i bildene til Axel Lindahl

Bibliografi i utvalg


 Axel Theodor Lindahl (1841-1906)

Axel Lindahl ble født i Mariestad i Sverige. Han lærte trolig å fotografere av broren Uno, som hadde vært fotograflærling i Gøteborg. Sammen åpnet de fotografisk atelier i Uddevalla i 1865. Mange etablerte seg som fotografer i disse årene. Visittkortet - et lite fotografi i ca. 6 X 9 på kartong - var den store salgsartikkelen som gjorde fotografiske bilder oppnåelig for store deler av befolkningen, og antall fotografer eksploderte. Axel Lindahl skulle bli en av de fremste blant sin generasjon fotografer, og han viste tidlig ambisjoner: Allerede i 1866, ett år etter starten av sin fotografiske karriere, stilte han ut fotografier på Nordisk Industri og Kunstutstilling i Stockholm.

Etter å ha drevet småbyatelier i ti år, flyttet Axel Lindahl virksomheten til Gøteborg. Nå hadde han også begynt å reise, og tilbød for salg prospekter fra vestkysten av Sverige og Stockholm. I 1877 ble reisevirksomheten utvidet til å omfatte Norge. Grunnen til dette var trolig gode forretningsutsikter. Det var en økende utenlandsk turisttrafikk til Norge på denne tiden, og i tillegg var den norske nasjonalfølelsen voksende. I 1883 solgte Axel Lindahl både firma og firmanavn og vendte oppmerksomheten utelukkende mot Norge. Gjennom seks år med intensivt feltarbeid reiste han over det meste av landet. På det meste eksponerte han mer enn 400 glassplater i sesongen. Etter tolv år hadde Lindahl bygget opp et arkiv på ca. 3500 norske prospekter. Firmaet Rich. Andvord i Oslo ble en fast samarbeidspartner og solgte og distribuerte Lindahls fotografier i mapper.

Lindahls fotografier vakte tidlig oppmerksomhet. På slutten av 1880-1890-årene ble fotografiene hans hyppig gjengitt i xylografert form i for eksempel Folkebladet, Skillingsmagasinet og Ny Illustrert Tidende. Også i dag vekker bildene hans beundring for sin balanserte estetikk. I stedet for å understreke den norske naturens dramatikk, slik flere av hans samtidige gjorde, valgte han å vektlegge harmonien i naturen, gjerne ved å innføre personer som balanserende elementer i prospektet.

Fotograf Anders B. Wilse fikk hånd om Lindahls glassplater, og brukte dem sammen med sine egne bilder. De havnet etter Wilses død hos Berner Hansen i Skien, og siden dennes etterkommere. Platesamlingen ble i 1991 kjøpt av Norsk Kulturråd og plassert hos Norsk Folkemuseum.

Kilde: Axel Lindahl (1814-1906) - En biografisk presentasjon ved
150-års-jubileet for hans fødsel, av Neil Morgenstern.