Nasjonalbiblioteket
  Forsiden forsiden     Info info     Meninger og ønsker søk i arkivet     Fotografer fotografer     Eiere eiere

Forsiden

Stavkirken

Søk i bildene til Norsk Folkemuseum


Annet søkbart bildemateriale

 Norsk Folkemuseum

Norsk Folkemuseum skal

  • samle, dokumentere, bevare og utstille bygninger og gjenstander som belyser liv og livsvilkår i Norge, fortrinnsvis i tiden etter reformasjonen.
  • samle og bearbeide opplysninger om liv og livsvilkår i Norge i denne tiden.
  • spre kunnskap om dette, såvel i vitenskapelig som populær form.

Norsk Folkemuseum og fotografi: Fotosamlingen
Fotosamlingen inngår i Norsk Folkemuseums Dokumentasjonssenter, som omfatter museets arkiver, bibliotek og fotosamling, og ivaretar et omfattende kulturhistorisk materiale. Fotosamlingen består av ca. 350.000 fotografier, trykk og annet billedmateriale med hovedvekt på perioden fra 1850 - 1950. Denne samlingen har, i overensstemmelse med museets vedtekter, nedslagsfelt i et materiale som belyser og forteller om norsk kultur og kulturhistorie - et felt som er bredt definert.

Fotosamlingen ved Norsk Folkemuseum har en lang historie - den er over 100 år gammel. I utgangspunktet ble den opprettet som en hjelpesamling for gjenstandsdokumentasjon - et supplement som kunne gi sammenlikningsmateriale til alle museets arbeidsområder. Til dette formålet ble også gjenstander i andres eie fotografert. Det var først på 1950-tallet at det på landsbasis ble pekt på de store kunstneriske og kulturhistoriske verdiene som var i samlingene etter våre eldre fotografer, og i 1961 kom blant annet samlingen etter Anders Beer Wilse (1865-1949) til Norsk Folkemuseum.

Fotografi i galleri Nor
Wilse-samlingen, herunder negativer etter Axel Lindahl.
Wilse-samlingen består av materiale etter Wilse selv, samt en rekke landskapsbilder etter den svenske fotografen Axel Lindahl som Wilse ervervet til sitt eget arkiv. Samlingen er den største og mest omfattende av NFs fotosamlinger. I løpet av sitt virke dokumenterte Wilse fremveksten av det moderne Norge. Fotograferingen ble hans livsverk, og i løpet av sin 50-årige karriere i Norge etterlot Wilse seg et arkiv på ca. 150.000 bilder. Wilse reiste mye i Norge. Dette resulterte i en fotografisk produksjon av landskap og portretter som skildrer den norske naturen, samfunnet og menneskene. På denne måten forsynte Wilse det nye markedet av illustrerte magasiner, tidsskrifter og andre trykksaker, og i Norge ble han anerkjent som sin tids mest betydningsfulle fotograf. Samlingens store omfang og motivrikdom har gjort den til en av Norges mest brukte fotosamlinger.