Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI)

Skjema for elektroniske henvendelser til NKKI

Navn:
Arbeidssted:
E-post:
Telefon:


Spørsmål/forslag:


Sist oppdatert 18.11.03