{short

Title

Brev fra Ole Olsen Førstro datert 15. oktober 187?

Sender:

Førstro, Ole Olsen

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0076

Date:

187?.10.15

Related places:

Ossian


Full text


{short