{short

Title

Brev fra M. T. Gudheim datert 11. april 1927

Sender:

Gudheim, M. T.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1298

Date:

1927.04.11

Related places:

Lucky Lake


Full text


{short