{short

Title

Brev fra Guri Rudi datert 21. februar 1925

Sender:

Rudi, Guri

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1294

Date:

1925.02.21

Related places:

Norge - Ulnes


Full text


{short