{short

Title

Brev fra Torleiv Rudi datert 21. februar 1925

Sender:

Rudi, Torleiv

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1291

Date:

1925.02.21

Related places:

Norge - Ulnes


Full text


{short