{short

Title

Brev fra Torleiv Rudi datert 1. januar 1925

Sender:

Rudi, Torleiv

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1288

Date:

1925.01.01

Related places:

Norge - Ulnes


Full text


{short