{short

Title

Brev fra Olava Øvervolden datert 13. mars 1887

Sender:

Øvervolden, Olava

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1276

Date:

1887.03.13

Related places:

Wisconsin - Washburn


Full text


{short