{short

Title

Brev fra Kjersti Cleophas datert 15. april 1892

Sender:

Cleophas, Kjersti

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1273

Date:

1892.04.15

Related places:

Kristiania


Full text


{short