{short

Title

Brev fra Syver Backey (Bruskerud) datert 21. desember 1914

Sender:

Backey, Syver

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1271

Date:

1914.12.21

Related places:

Oregon


Full text


{short