{short

Title

Brev fra Syver Backey datert 5. januar 1914

Sender:

Backey, Syver

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1270

Date:

1914.01.05

Related places:

San Diego


Full text


{short