{short

Title

Brev fra A. K. Brenden datert 5. januar 1927

Sender:

Brenden, A. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1269

Date:

1927.01.05

Related places:

Silverton


Full text


{short