{short

Title

Brev fra Ingeborg Goplerud datert 12. mars 1899

Sender:

Goplerud, Ingeborg

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1268

Date:

1899.03.12

Related places:

Kensett


Full text


{short