{short

Title

Brev fra J. W. Ellingsen datert 7. februar 1915

Sender:

Ellingsen, J. W.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1267

Date:

1915.02.07

Related places:

North Dakota


Full text


{short