{short

Title

Brev fra Levor C. Goplerud datert desember 1926

Sender:

Goplerud, Levor C.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1261

Date:

1926.12

Related places:

Silverton


Full text


{short