{short

Title

Brev fra Levor C. Goplerud datert 16. desember 1925

Sender:

Goplerud, Levor C.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1260

Date:

1925.12.16

Related places:

Silverton


Full text


{short