{short

Title

Brev fra Levor C. Goplerud datert 23. oktober 1923

Sender:

Goplerud, Levor C.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1257

Date:

1923.10.23

Related places:

Silverton


Full text


{short