{short

Title

Brev fra Levor C. Goplerud datert 17. august 1923

Sender:

Goplerud, Levor C.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1256

Date:

1923.08.17

Related places:

Silverton


Full text


{short