{short

Title

Brev fra Levor C. Goplerud datert 18. februar 1923

Sender:

Goplerud, Levor C.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1253

Date:

1923.02.18

Related places:

Silverton


Full text


{short