{short

Title

Brev fra Levor C. Goplerud datert 16. januar 1923

Sender:

Goplerud, Levor C.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1252

Date:

1923.01.16

Related places:

Silverton


Full text


{short