{short

Title

Brev fra Chr. C. Goplerud datert 13. desember 1920

Sender:

Goplerud, Chr. C.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1251

Date:

1920.12.13

Related places:

Osage


Full text


{short