{short

Title

Brev fra Chr. C. Goplerud datert 12. februar 1918

Sender:

Goplerud, Chr. C.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1250

Date:

1918.02.12

Related places:

Osage


Full text


{short