{short

Title

Brev fra Guri Fjelde datert 26. august 1909

Sender:

Fjelde, Guri

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1246b

Date:

1909.08.26

Related places:

Osage


Full text


{short