{short

Title

Brev fra Olava Braaten (Øvervolden) datert 8. mars 1889

Sender:

Braaten, Olava

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1240

Date:

1889.03.08

Recipient(s):

Goplerud, Kjersti

Related places:

Ottofy


Full text


{short