{short

Title

Brev fra Syver G. Bertilrud datert 15. august 1926

Sender:

Bertilrud, Syver G.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1239

Date:

1926.08.15

Related places:

Roseau


Full text


{short