{short

Title

Brev fra Syver G. Bertilrud datert 7. august 1926

Sender:

Bertilrud, Syver G.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1238

Date:

1926.08.07

Related places:

Roseau


Full text


{short