{short

Title

Brev fra A. K. Brenden datert 25. oktober 1925

Sender:

Brenden, A. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1236

Date:

1925.10.25

Related places:

Silverton


Full text


{short