{short

Title

Brev fra A. K. Brenden datert 13. desember 1922

Sender:

Brenden, A. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1234

Date:

1922.12.13

Related places:

Bend


Full text


{short