{short

Title

Brev fra Thomas Barth datert 8. august 1925

Sender:

Barth, Thomas

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1221

Date:

1925.08.08

Related places:

Tonsaasen


Full text


{short