{short

Title

Brev fra Thomas Barth datert 6. desember 1923

Sender:

Barth, Thomas

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1220

Date:

1923.12.06

Related places:

Bagn


Full text


{short