{short

Title

Brev fra Thomas Barth datert 1. desember 1921

Sender:

Barth, Thomas

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1218

Date:

1921.12.01

Related places:

Bagn


Full text


{short