{short

Title

Brev fra Guri Vinger datert 2. oktober 1921

Sender:

Vinger, Guri

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1212

Date:

1921.10.02

Related places:

Blanchardeville


Full text


{short