{short

Title

Brev fra Pearl Goplerud datert 13. desember 1925

Sender:

Goplerud, Pearl

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1211

Date:

1925.12.13

Related places:

Santa Monica


Full text


{short