{short

Title

Brev fra Ollia Skovbraaten datert 12. juni 1875

Sender:

Skovbraaten, Ollia

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1210

Date:

1875.06.12

Related places:

Hedalen


Full text


{short