{short

Title

Brev fra Ollia Skovbraaten datert 21. august 1873

Sender:

Skovbraaten, Ollia

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1209

Date:

1873.08.21

Related places:

Hedalen


Full text


{short