{short

Title

Brev fra Ole O. Larsen datert 24. januar 1923

Sender:

Larsen, Ole O.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1203

Date:

1923.01.24

Related places:

Parkland


Full text


{short