{short

Title

Brev fra Henry Jacobsen Kjensrud datert 10. desember 1922

Sender:

Kjensrud, Henry Jacobsen

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1202

Date:

1922.12.10

Related places:

Sioux Rapids


Full text


{short