{short

Title

Brev fra John Goplerud datert 28. desember 1927

Sender:

Goplerud, John

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1198

Date:

1927.12.28

Related places:

Osage


Full text


{short