{short

Title

Brev fra John Goplerud datert 22. mai 1922

Sender:

Goplerud, John

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1196

Date:

1922.05.22

Related places:

Osage


Full text


{short