{short

Title

Brev fra John Goplerud datert 15. desember 1921

Sender:

Goplerud, John

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1195

Date:

1921.12.15

Related places:

Tacoma


Full text


{short