{short

Title

Brev fra Anton Nybraaten datert 1. oktober 1919

Sender:

Nybraaten, Anton

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1179

Date:

1919.10.01

Related places:

Argyle


Full text


{short