{short

Title

Brev fra Anton Nybraaten datert 3. juli 1925

Sender:

Nybraaten, Anton

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1178

Date:

1925.07.03

Related places:

Argyle


Full text


{short