{short

Title

Brev fra Anton Nybraaten datert 13. mars 1920

Sender:

Nybraaten, Anton

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1174b

Date:

1920.03.13

Related places:

Argyle


Full text


{short