{short

Title

Brev fra ukjent forfatter datert 29. desember 1911

Sender:

NN

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1174a

Date:

1911.12.29

Related places:

Twin Valley


Full text


{short