{short

Title

Brev fra Anne og Ole O. Kirkevold datert 14. november 1881

Sender:

Kirkevold, Anne

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1171

Date:

1881.11.14

Related places:

Minnesota - Adams


Full text


{short