{short

Title

Brev fra Seborg S. Bakken datert 12. juni 1876

Sender:

Bakken, Seborg S.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1168

Date:

1876.06.12

Related places:

Decorah


Full text


{short