{short

Title

Brev fra Christofor H. Elingbøe og Tosten Trondsen datert 2. oktober 1854

Sender:

Elingbøe, Christofor H.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1167

Date:

1854.10.02

Related places:

Two Rivers


Full text


{short