{short

Title

Brev fra Ole Dølven datert 24. juli 1857

Sender:

Dølven, Ole

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1166

Date:

1857.07.24

Related places:

Black Earth


Full text


{short