{short

Title

Brev fra Ingeborg A. Bergene datert 5. november 1881

Sender:

Bergene, Ingeborg A.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A1165

Date:

1881.11.05

Related places:

Rochester


Full text


{short